Ingewerkte afvoerbuizen


Buiten de standaarduitvoering bestaat, mits overleg, de mogelijkheid om afvoerbuizen te plaatsen die afwijken van de normale procedures. Esthetisch kunnen ingewerkte afvoerbuizen een meerwaarde bieden. Toch willen we u wijzen op de eventuele nadelige gevolgen hiervan.

Ingewerkte afvoerbuizen in nis

Steeds mogelijk maar af te raden wegens:

  • Verminderde stevigheid van gevel.
  • Afnemende isolatiewaarde ter hoogte van de nis in de muur.
  • Onderbreking fundering door riolering
  • Wat bij verstopping in oversteek (weinig helling en haakse bochten)
  • Zeer moeilijk te verwijderen uit nis indien nodig.
  • Weinig esthetische meerwaarde bij frontaal aanzicht
  • Bij problemen of vernieuwen moet de dakoversteek weer opengemaakt worden.

Afvoerbuizen tussen gevel en binnenmuur

Esthetisch gezien kan dit enige meerwaarde opleveren maar ook hier blijven de eerder vermelde nadelige gevolgen van toepassing.  Weet ook dat vroeg of laat de buizen vervangen moeten worden.  De enige oplossing is dan om nieuwe buizen te plaatsen buiten de gevel maar daar zit geen riolering! (tenzij u dit reeds voorzien heeft).

Conclusie

Ingewerkte afvoerbuizen in de spouwmuren raden wij af !  Het is niet ondenkbaar dat er zich verstoppingen voordoen door vallende bladeren enz .. waardoor het bijna onbegonnen werk is om de verstopping ongedaan te maken zonder enige schade te veroorzaken. Enkel in specifieke gevallen waar het echt niet anders kan, worden in samenspraak met de architect dergelijke systemen geplaatst, doch staan wij niet garant bij eventuele problemen. Ook het plaatsen van afvoerbuizen in de gevels is geniet geen voorkeur omdat hierbij de onderbreking in de facade problemen kan opleveren. De nis dient te dan ook te worden uitbekleed met een waterdicht membraan om het infiltreren van slagregen te voorkomen. Bevestigingsbeugels van de afvoerbuizen kunnen zorgen voor een koudebrug.