Aluminium… feiten en cijfers


Inleiding

Aluminium komt op aarde het meest voor van alle metalen. Ruim 8% van de massa van de aardkorst bestaat uit aluminiumverbindingen, met name aluinaarde. Aluinaarde is de grondstof voor aluminium. Enkel zuurstof en silicium (zand) komen meer voor dan aluminium.

Aluminium is schoon, veilig, niet giftig, veroorzaakt geen verontreinigingen in de bodem en wordt meer en meer in de bouw- en transportsector toegepast. Zo vindt men deze grondstof veelvuldig terug bij constructie van ramen, daken, gevels, dakgoten en bij de nieuwste auto’s, trailers, treinen, fietsen, motoren enz …

Een van die toepassingen is het gebruik van naadloze aluminium dakgoten.
Wat zijn de veiligheid- en milieuaspecten van aluminium goten?

Veiligheidsaspecten

Indien brand uitbreekt in een gebouw zal de ontwikkelde hitte van invloed zijn op alle materialen. Sommige vatten vlam, andere worden minder sterk. Aluminium zal bij brand geen vlam vatten, maar zal net als staal sterkte verliezen. Daarom is het belangrijk aluminium producten te verdelen in twee hoofdgroepen:

 • Constructieve toepassingen
 • Niet-constructieve toepassingen

Door middel van isolatie zal bij een constructieve toepassing in aluminium, net als bij staal gebruikelijk is, het materiaal beschermd worden tegen een sterke temperatuurstijging door brand. Een belangrijk voordeel van aluminium is het hoge warmtegeleidingscoëfficiënt die de warmte zeer snel in de constructie afvoert. In het geval dat aluminium niet constructief is toegepast speelt het bezwijken van de constructie geen rol. Aluminium goten zijn geen constructief onderdeel van een gebouw.

Wat gebeurd er bij brand dan met aluminium goten?

Deze mogen in principe te heet worden, omdat zij geen constructieve functie hebben. Omdat de goten echter buiten worden toegepast zal dit nog minder snel gebeuren dan bij bijvoorbeeld aluminium kozijnen. Wanneer de vlammen het aluminium bereiken heeft dit geen invloed omdat aluminium niet brandbaar is. Er is geen rookontwikkelingen en er komen geen schadelijke gassen of dampen vrij.

Milieuaspecten

Aluminium komt op aarde het meeste voor van alle metalen. Ruim 8% procent van de massa van de aardkorst bestaat uit aluminiumverbindingen, met name aluinaarde. De bewezen wereldvoorraad bauxiet is goed voor een periode die veel langer is dan die van de meeste andere grondstoffen.

Door de steeds toenemende recycling van aluminium zal de periode voor aluminium worden verlengd. Grondstof voor de productie en de lengte van de economisch winbare voorraden:

Grondstof Jaren :

 • Zink 27
 • Ijzer 155
 • Lood 28
 • Kolen 200
 • Koper 41
 • Aluminium 1250

Energiegebruik bij winning, productie, vervoer en hergebruik

 • Voor het maken van primair aluminium is elektrische energie nodig. In Europa is dit gemiddeld 13 kWh/kg primair aluminium. Voor de productie van primair aluminium wordt steeds meer gebruik gemaakt van  waterkracht (in 1998 52%). Waterkracht heeft geen milieubelastende emissies.
 • Voor het omsmelten (recycling) van gebruikte aluminium goten is weinig  energie nodig.
  Er kan een besparing van 95% worden gehaald in vergelijking tot productie uit ruwe grondstoffen.
 • Door het lage gewicht is per volume eenheid relatief weinig transportenergie nodig.
 • Verontreiniging van bodem, lucht en water.
 • Bij het elektrolyse proces in moderne installaties worden de vrijkomende gassen voor 96 tot 99% opgevangen en weer in het proces teruggevoerd.
 • Spoelwater dat gebruikt wordt in de diverse oppervlaktebehandelingen van aluminium producten wordt na zuivering hergebruikt.
 • Aluminium goten corroderen niet door regenwater, zodat geen emissies ontstaan naar bodem of oppervlaktewater.
 • Door de corrosiebestendigheid van aluminium goten is er relatief weinig onderhoud nodig.