Plaatsing in beeld


In het magazijn wordt de coil met het door de klant gekozen kleur geladen in een speciaal uitgeruste vrachtwagen en op de profileermachine geplaatst.

De plaatsers begeven zich naar de werf waar de exacte afmetingen worden opgenomen en alles in gereedheid wordt gebracht om de goten te profileren. De coil met voorgelakte bandaluminium wordt ingevoerd aan de ingang van de profileermachine.

De machine wordt opgestart. Hierbij wordt de aluminium band door de machine geleid door middel van elektrisch aangedreven rollen. Tijdens dit proces wordt de band in verschillende stappen omgevormd tot een ééndelige aluminium dakgoot dewelke verschijnt aan de uitgang.

De nieuwe goot wordt exact op gewenste lengte gemaakt en voorzien van de nodige hulpstukken. Daarna wordt ze gemonteerd met de gewenste bevestiging. (in dit geval renovatiebeugels)

De pannen worden terug geplaatst en de goten worden voorzien van de nodige afvoerbuizen.