Aluminium dakgoten, feiten en cijfers

Aluminium… feiten en cijfers

Aluline


Inleiding

Aluminium komt op aarde het meest voor van alle metalen. Ruim 8% van de massa van de aardkorst bestaat uit aluminiumverbindingen, met name aluinaarde. Aluinaarde is de grondstof voor aluminium. Enkel zuurstof en silicium (zand) komen meer voor dan aluminium.

Aluminium is schoon, veilig, niet giftig, veroorzaakt geen verontreinigingen in de bodem en wordt meer en meer in de bouw- en transportsector toegepast. Zo vindt men deze grondstof veelvuldig terug bij constructie van ramen, daken, gevels, dakgoten en bij de nieuwste auto’s, trailers, treinen, fietsen, motoren enz …

Een van die toepassingen is het gebruik van naadloze aluminium dakgoten.
Wat zijn de veiligheid- en milieuaspecten van aluminium goten?

Veiligheidsaspecten

Indien brand uitbreekt in een gebouw zal de ontwikkelde hitte van invloed zijn op alle materialen. Sommige vatten vlam, andere worden minder sterk. Aluminium zal bij brand geen vlam vatten, maar zal net als staal sterkte verliezen. Daarom is het belangrijk aluminium producten te verdelen in twee hoofdgroepen:

 • Constructieve toepassingen
 • Niet-constructieve toepassingen

Door middel van isolatie zal bij een constructieve toepassing in aluminium, net als bij staal gebruikelijk is, het materiaal beschermd worden tegen een sterke temperatuurstijging door brand. Een belangrijk voordeel van aluminium is het hoge warmtegeleidingscoëfficiënt die de warmte zeer snel in de constructie afvoert. In het geval dat aluminium niet constructief is toegepast speelt het bezwijken van de constructie geen rol. Aluminium goten zijn geen constructief onderdeel van een gebouw.

Wat gebeurd er bij brand dan met aluminium goten?

Deze mogen in principe te heet worden, omdat zij geen constructieve functie hebben. Omdat de goten echter buiten worden toegepast zal dit nog minder snel gebeuren dan bij bijvoorbeeld aluminium kozijnen. Wanneer de vlammen het aluminium bereiken heeft dit geen invloed omdat aluminium niet brandbaar is. Er is geen rookontwikkelingen en er komen geen schadelijke gassen of dampen vrij.

Milieuaspecten

Aluminium komt op aarde het meeste voor van alle metalen. Ruim 8% procent van de massa van de aardkorst bestaat uit aluminiumverbindingen, met name aluinaarde. De bewezen wereldvoorraad bauxiet is goed voor een periode die veel langer is dan die van de meeste andere grondstoffen.

Door de steeds toenemende recycling van aluminium zal de periode voor aluminium worden verlengd. Grondstof voor de productie en de lengte van de economisch winbare voorraden:

Grondstof Jaren :

 • Zink 27
 • Ijzer 155
 • Lood 28
 • Kolen 200
 • Koper 41
 • Aluminium 1250

Energiegebruik bij winning, productie, vervoer en hergebruik

 • Voor het maken van primair aluminium is elektrische energie nodig. In Europa is dit gemiddeld 13 kWh/kg primair aluminium. Voor de productie van primair aluminium wordt steeds meer gebruik gemaakt van  waterkracht (in 1998 52%). Waterkracht heeft geen milieubelastende emissies.
 • Voor het omsmelten (recycling) van gebruikte aluminium goten is weinig  energie nodig.
  Er kan een besparing van 95% worden gehaald in vergelijking tot productie uit ruwe grondstoffen.
 • Door het lage gewicht is per volume eenheid relatief weinig transportenergie nodig.
 • Verontreiniging van bodem, lucht en water.
 • Bij het elektrolyse proces in moderne installaties worden de vrijkomende gassen voor 96 tot 99% opgevangen en weer in het proces teruggevoerd.
 • Spoelwater dat gebruikt wordt in de diverse oppervlaktebehandelingen van aluminium producten wordt na zuivering hergebruikt.
 • Aluminium goten corroderen niet door regenwater, zodat geen emissies ontstaan naar bodem of oppervlaktewater.
 • Door de corrosiebestendigheid van aluminium goten is er relatief weinig onderhoud nodig.


Voordelen aluminium dakgoten

Voordelen

Aluline


Naadloos

 • Concreet betekent dit dat er geen lasnaden zijn en de goten niet kunnen lekken.
 • Vuilophoping ter hoogte van lasnaden is uitgesloten.
 • De goot behoud zijn stevigheid over de totale lengte
 • Esthetisch ogend over de ganse lijn en makkelijk te onderhouden.
 • Een optimale watergeleiding met een minimum aan helling.

Aluminium

 • Hoogwaardige aluminium afkomstig uit nieuwe Bauxiet.
 • Roestvrij met een langere levensduur.
 • Licht gewicht = minder dakbelasting.

Ecologisch

 • Gemakkelijk en onbeperkt te recycleren op een milieuvriendelijke manier.
 • In tegenstelling tot koper en zink heeft aluminium geen afzetting of “uitloging” van zware metalen.
 • Het opgevangen regenwater kan dus zonder risico gebruikt worden voor huis- en tuindoeleinden.

Kleuren

 • Een uitgebreid gamma van kleuren verkrijgbaar voor goten en afvoeren.
 • Accentueer uw woning met een bepaalde kleur of een combinatie van kleuren.
 • Of kies een onopvallende kleuren idem aan uw dakbedekking of ramen.
 • Het kleuren van de goederen verleent een bijkomende bescherming tegen zure regen, UV-stralen, e.d.
 • Alle goederen zijn gelakt aan beide zijden met een evenwaardige coating.

Prijzen

 • Speciaal uitgeruste servicewagens en verfijnde bevestigingstechnieken resulteren in een zeer snelle plaatsing waardoor de werktijd tot een minimum herleid wordt.
 • Rechtsreeks gevolg hiervan is een zeer lage prijs voor een hoogkwalitatief product.


Voorzieningen

Aluline


Spondeplanken

 • Spondeplanken zijn meestal vervaardigd uit hout en hebben een minimale dikte van 22mm.
 • Ze dienen stevig te worden verankerd met behulp van verzonken RVS- schroeven op het schrijnwerk.
 • Zorg dat de planken rechtlijnig en loodrecht geplaatst zijn en dat deze zo dicht mogelijk aansluiten tegen de onderkant van de dakbedekking.
 • Eventuele bekleding van de planken dient te gebeuren over de totale hoogte ervan.
 • Zorg er voor dat de nagels of schroeven van de bekleding niet uitsteken.
 • Behandel, indien nodig, de houten spondeplanken alvorens de goten geplaatst worden.

Rioleringen

Standaard worden steeds rioolbuizen voorzien diameter 110mm voor woningbouw. Zorg bij het plaatsen hiervan dat de buizen voldoende afwatering hebben. Plaats de leidingen haaks en loodrecht tegen de gevel aan en voorzie dat er steeds een mof is ter hoogte van de aansluiting met de afvoerbuizen.

Zorg er bij voorkeur voor dat het bovenste deel van de aansluitmof zich voldoende onder het niveau van de bestrating zit zodat bij een latere afwerking (klinkers of tegels)de rioolbuizen niet meer zichtbaar zijn. Sluit de buizen af met een dichtingstop in afwachting van het plaatsen van de afvoerbuizen. Zorg dat de riolering voldoende ondersteund is zodat deze niet meer kan uitzakken en bedek deze dan met grond (niet met steen, puin e.d. )

Let goed op bij het plaatsen van de leidingen zodat deze zich niet bevinden onder andere toepassingen zoals buitenverlichting, verluchtingsroosters, stopcontacten, watervoorzieningen, eventuele later te voorziene venster luiken , muurafdekkingen, sierstenen enz.
Indien de buizen worden vastgelegd in beton, zorg er dan voor dat deze correct geplaatst zijn en dat de aansluitmof (verwijding) goed bereikbaar is.

Bij nieuwbouw

 • De plaatsingen gebeuren steeds met accumachines. Dit betekent dat we normaal gezien geen elektriciteit nodig hebben.
 • De goten worden geplaatst nadat de dakwerken voldaan zijn. Dit om te voorkomen dat de lak van de goten beschadigd zou worden bij het plaatsen van de dakbedekking.
 • Indien om bepaalde redenen de plaatsing vooraf dient te gebeuren, vragen wij wel uitdrukkelijk om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
 • De hanggoten en afvoerbuizen worden voorzien in één plaatsing, tenzij anders overeengekomen.
 • De afvoerbuizen worden aangesloten op de plaats waar de rioleringen zich bevinden.
 • Bij afwezigheid hiervan worden deze geplaatst volgens de plannen.

Bij renovatie

 • Indien wij moeten instaan voor het verwijderen van bestaande dakgoten en/of afvoerbuizen, vragen wij om elektriciteit te voorzien.
 • Gelieve er ook voor te zorgen dat de werf goed toegankelijk is voor onze mensen door bvb auto, tuinmeubelen, bloempotten e.d. aan de kant te zetten.
 • Hou er ook rekening mee dat een renovatie soms stof kan veroorzaken bij het verwijderen van de oude goten. Het is daarom ook aangewezen om bij de afbraak de ramen en rolluiken dicht te doen.


Aluminium dakgoten vs aluminium bakgoten

Aluminium hanggoten vs bakgoten

Aluline


Alhoewel aluminium hanggoten en bakgoten beiden het doel hebben om het hemelwater op te vangen, zijn deze 2 varianten toch zeer verschillend van elkaar op gebied van constructie.

Aluminium hanggoten

Op deze afbeelding ziet u een typische aluminium hanggoot. Deze goot hangt, in dit geval met buitenhaken, aan de dakconstructie en is duidelijk zichtbaar van buitenaf.

De voordelen van aluminium hanggoten

Bij eventuele verstopping van de afvoerbuizen zal het water steeds over de goot lopen en zal er dusdanig géén schade berokkend worden aan het schrijnwerk. Het is ook vrijwel onmogelijk dat het water in de woning sijpelt aangezien de goot buiten de gevelsteen hangt.

Hanggoten hebben standaard afmetingen en kunnen zeer snel geplaatst worden, wat uiteraard een groot verschil maakt in kostprijs tegenover op maat gemaakte bakgoten.

Kiest u voor aluminium hanggoten, dan geniet u ook nog het voordeel dat deze goten ééndelig zijn (dus zonder lasnaden), duurzaam, milieuvriendelijk, voordelig én zeer esthetisch omwille van zijn vormgeving en de kleurkeuze.

Bakgoten

Bakgoten zijn houten constructies die op of buiten de gevelsteen geplaats worden en aan de buitenkant afgewerkt zijn met hout, pvc of andere materialen.

Deze goten worden aan de binnenzijde voorzien van op maat gemaakte bekledingen in zink of koper.

Het vervaardigen hiervan is zeer arbeidsintensief en zal dus ook een stuk duurder zijn dan een hanggoot. Net zoals bij zinken of koperen hanggoten dienen deze bakgoten te worden voorzien van uitzettingsvoegen vanaf 12lm wat hen uiteraard gevoelig maakt voor lekken.

Uitzetten van aluminium

Net als andere metalen is aluminium onderhevig aan temperatuurschommelingen. Het uitzettingscoëfficiënt is gelijkaardig aan die van zink. Echter, bij aluminium hanggoten heeft dit geen invloed omdat er geen lasnaden zijn waardoor de goten vrij kunnen krimpen en uitzetten. Bij dakgoten in zink, koper of pvc zijn lasnaden en uitzettingsvoegen de zwakke plaatsen waar de uitzetting zich kan manifesteren met alle gevolgen vandien.

Hoeken

Bii binnen- of buitenhoeken worden de goten in verstek gemaakt en daarna aan elkaar verankerd met behulp van een hoekstuk in hetzelfde materiaal en kleur van de goten. Deze hoeken worden mechanisch aan elkaar verankerd en extra afgedicht met een elastisch blijvende dichtingspasta. Ook hier komt geen laswerk aan te pas en word de uitzetting perfect opgevangen omdat de beide delen bestaan uit dezelfde materie.

Stevigheid van de goten

Aluminium hanggoten hebben een gelijkaardige materiaaldikte als zink en koper en zijn dus ook stevig genoeg om een ladder tegen te plaatsen. Echter, doordat de goten gelakt zijn moeten er enige voorzorgsmaatregelen genomen worden bij het plaatsen van metalen ladders om beschadiging van de lak te voorkomen.


Plaatsing aluminium dakgoten in beeld

Plaatsing in beeld

Aluline


In het magazijn wordt de coil met het door de klant gekozen kleur geladen in een speciaal uitgeruste vrachtwagen en op de profileermachine geplaatst.

De plaatsers begeven zich naar de werf waar de exacte afmetingen worden opgenomen en alles in gereedheid wordt gebracht om de goten te profileren. De coil met voorgelakte bandaluminium wordt ingevoerd aan de ingang van de profileermachine.

De machine wordt opgestart. Hierbij wordt de aluminium band door de machine geleid door middel van elektrisch aangedreven rollen. Tijdens dit proces wordt de band in verschillende stappen omgevormd tot een ééndelige aluminium dakgoot dewelke verschijnt aan de uitgang.

De nieuwe goot wordt exact op gewenste lengte gemaakt en voorzien van de nodige hulpstukken. Daarna wordt ze gemonteerd met de gewenste bevestiging. (in dit geval renovatiebeugels)

De pannen worden terug geplaatst en de goten worden voorzien van de nodige afvoerbuizen.